Государственный герб Республики Казахстан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕЛТАҢБАСЫ

gerb

(989-2008 ҚР СТ

сәйкес суреті)

 

    Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы – дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясындағы шаңырақ (киіз үйдің жоғарғы күмбез тәрізді бөлігі) түрінде бейнеленген, шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап уықтар шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде – бес бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі бөлігінде «Қазақстан» деген жазу бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың, аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі, сондай-ақ  «Қазақстан» деген жазу – алтын түстес.

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасының негізіне шаңырақ алынған. Ол елтаңбаның жүрегі іспеттес.

      Шаңырақ әлемнің біртұтастығын, мемлекеттің бастауы отбасы ошағын бейнелейді.  Қанатты тұлпар мәңгілік өмір, шексіз даму және Қазақстан секілді бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқан халықтардың рухани байлығының белгісі. Қанатты тұлпар болашаққа үміт артар жас ұрпақтың арманы, самғау биігі.

      Елтаңба төбесінде бес бұрышты жұлдыз бар. Әр адамның өмірінде жол көрсетер өз жұлдызы болады. Мемлекеттің де осындай жұлдызы болуы керек.

            Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының авторлары сәулетшілер Шота Уәлиханов пен Жандарбек Мәлібеков. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

(изображение согласно

 СТ РК 989-2008)

       Государственный Герб Республики Казахстан имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры). Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части - надпись "Қазақстан". Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических крылатых коней, а также надписи "Қазақстан" - цвета золота.

      В основе Государственного герба Республики Казахстан лежит шанырак. Он стал сердцем герба.

      Это очаг, целостность мира, символ первоосновы государства семьи.

      Крылатый тулпар образ бессмертия, бесконечное развитие и духовное богатство народов, проживающих в Казахстане под одним шаныраком. Тулпар – символ сохранения строя суверенного Казахстана. Крылатый тулпар это полет, мечта, молодое поколение, с которым всегда связаны надежды.

      Пятиконечная звездочка венчает герб. У каждого человека есть своя, путеводная звезда. Такая звезда должна быть и у государства.

      Авторами Государственного герба Республики Казахстан являются архитекторы Шота Уалиханов и Жандарбек Малибеков.

Схема проезда | Как нас найти | Автобусы: №2, №22, №106

© 2012-2024, КГП "Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника"